Iné dopravné zariadenie - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Iné dopravné zariadenie

Dopravný kužeľ (č. Z 1) dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c alebo č. V 3. Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2a) vyznačuje uzávierku celej šírky cesty.
zdroj: shutterstock.com

Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2b) vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty.

Žlté a čierne pruhy (č. Z 2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).

Červené a biele pruhy (č. Z 2d) označujú dočasnú prekážku napríklad kontajnery a podobne alebo dopravné zariadenia napríklad sklopné zábrany a podobne.

Vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z 3a a č. Z 3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
         
Smerovacia doska ľavá (č. Z 4a), Smerovacia doska pravá (č. Z 4b), Smerovacia doska stredová (č. Z 4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z 4d), Vodiaca doska pravá (č. Z 4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z 4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z 4a až Z 4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Zastavovací terč (č. Z 5a) používajú pri zastavovaní vozidiel najmä príslušníci Policajného zboru v rovnošate, ale taktiež vojenský policajti v rovnošate, profesionálni vojaci v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ a iní oprávnení príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníci obecnej polície v rovnošate.

Zastavovací terč (č. Z 5b) používajú pri zastavovaní vozidiel najmä iné osoby.

Smerovka (č. Z 5c) sa používa pri riadení premávky na križovatke najmä príslušníkom Policajného zboru v rovnošate, ale taktiež vojenským policajtom, vojakom pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Prefabrikovaný spomaľovací prah (č. Z 6a) je vyhotovený najmä z odnímateľného segmentu, ktorý sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty náhlou zmenou jej výškového profilu, pričom každý segment musí byť opatrený retroreflexnými prvkami; možno ho použiť podľa grafického vyobrazenia, iba v žlto-čiernom farebnom prevedení.
zdroj: shutterstock.com

Stavebný spomaľovací prah (č. Z 6b) je vyhotovený ako stavebná súčasť povrchu vozovky, ktorý sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty náhlou zmenou jej výškového profilu; možno ho použiť podľa grafického vyobrazenia, iba s vyobrazenými geometrickými tvarmi trojuholníka v žltom farebnom prevedení v retroreflexnej úprave po celej šírke nábehových hrán v smere jazdy vozidiel.

Smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b) vymedzujú šírku cesty, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty. Používajú sa najmä na cestách mimo obcí. Umiestňujú sa v nespevnenej časti krajnice a umiestňujú sa po oboch stranách cesty v rovnakej úrovni. Po ľavej strane cesty sa používa smerový stĺpik č. Z 7a a po pravej strane cesty stĺpik č. Z 7b.

Dopravné gombíky (č. Z 7c) sa používajú na doplnenie a zvýraznenie najmä vodorovných značiek, železničných priecestí, mostov alebo tunelov. Dopravné gombíky doplňujúce pozdĺžne čiary sú biele, na mostoch alebo na miestach s nebezpečenstvom výskytu poľadovice sa používajú dopravné gombíky modrej farby. Na zvýraznenie dočasných vodorovných značiek sa používajú dopravné gombíky žltej alebo jantárovej oranžovej farby. Dopravné gombíky môžu byť použité aktívne, ktoré napríklad využívajú technológiu úsporných svetelných zdrojov na báze LED diód a neaktívne retrororeflexné. Ak sú aktívne dopravné gombíky použité pred priechodom pre chodcov, blikajú len pri detekcii chodca pred vstupom na priechod pre chodcov, inak sú dopravné gombíky neaktívne. Ak sú aktívne dopravné gombíky použité na mostoch, sú spravidla vybavené funkciou detekcie poklesu teploty vozovky pod 2 oC, na ktorú upozorňujú takisto blikaním.

Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov (č. Z 8a) sa používa v kombinácii so značkou (č. V 6b), pričom vodiaci pás, ktorý je súčasťou sústavy signálne a varovné pásy pre nevidiacich vedie slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby na priechode cez vozovku po vytýčenej trase.

Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov (č. Z 8b) sa používa v kombinácii so značkou (č. V 6b) a so zariadením (č. Z 8a), pričom varovný pás pre slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby, ktorý je súčasťou sústavy signálne a varovné pásy pre nevidiacich je umiestnený na chodníku a to tesne pred vyznačeným priechodom pre chodcov značkou (č. V 6b).

Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov (č. Z 8c) sa používa v kombinácii so značkou (č. V 6b) a so zariadením (č. Z 8a) a so zariadením (č. Z 8b), pričom signálny pás pre slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby, ktorý je súčasťou sústavy signálne a varovné pásy pre nevidiacich je umiestnený na chodníku a to pred tesne pred zariadením(č. Z 8b) vyznačeným priechodom pre chodcov značkou (č. V 6b).

Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra (č. Z 9) opticky upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Zariadenie sa používa najmä v kombinácii so značkou č. A 32. Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra č. Z 9 možno použiť i v červeno-bielom pruhovanom prevedení.

Varovná tabuľa (č. Z 10), len ako informatívne zariadenie upozorňuje na vjazd do protismeru najmä na smerovo rozdelenej vetve križovatky diaľnice alebo rýchlostnej cesty, taktiež ju možno osadiť aj na odpočívadle tak, aby zabránila vodičom vjazd do protismeru na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.

Elektronické panely (č. Z 11a) na premenné značky.

Elektromechanické panely (č. Z 11b) na premenné značky.

Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12) poskytujú účastníkom cestnej premávky okamžitú informáciu, ktorá je výstupom monitorovacieho procesu, o najbližšom úseku cesty, prípadne časti územia, napríklad o teplote vozovky a vzduchu, počte voľných parkovacích miest, dopravnej nehode a podobne. Ak sa použije panel na informáciu o okamžitej jazdnej rýchlosti, svetelný panel je v činnosti iba pri zaznamenaní prekročenia maximálnej dovolenej rýchlosti o .....km/hod. tak, že hodnota skutočne nameranej rýchlosti na paneli bliká červenou farbou.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky