Osobitné označenia - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Osobitné označenia

Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím (č. O 1) označuje vozidlo vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase použitia vozidla touto osobou.

Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O 2) označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto účely. V dolnej časti označenia č. O 2 je uvedené šesťmiestne proporcionálne a výškovo zväčšované číslo prináležiace k osobitnému označeniu, ktoré je zhodné s číslom preukazu osobitného označenia vozidla vydaného príslušným obvodným úradom v sídle kraja.

Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti (č. O 3) označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.

Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom (č. O 4) označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky