Úvod - Učebnica pre autoškoly - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Úvod
UČEBNICA PRE AUTOŠKOLY
Pre prístup do do iných sekcií webových stránok budete musieť zadať svoje prihlasovacie údaje.
Stránka nie je komerčná. Nie je možná registrácia a ani zakupenie prístupu.

Učebnica je určená pre žiadateľov o vodičské oprávnenie

Autor a grafika:
Ivan MATAJ; 2005 - 2023
Fotografie:
Ivan MATAJ, Jozef CHOVANEC, archív autora, www.pixabay.com,
Fotografie označené zdroj: shutterstock.com sú použité na základe licencie od Shutterstock.com.
Video:
Ivan MATAJ
Posledná aktualizácia:
01.05.2023
Úvod
zdroj: shutterstock.com
Úvod
zdroj: shutterstock.com
Použitá literatúra:
Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií;
Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke;
Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly;
Vyhláška MDaV SR č. 138/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly;
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Juraj Hilvert; Výkladový slovník automobilizmu, DLX Slovakia s. r. o., Bratislava 2007
Rolf Gscheidle a kol.; Příručka pro automechanika, Praha 2002 Sobotáles
Martin Pardel a kolektív; Bezpečne za volantom, Alfa, Bratislava 1987
Václav Minář; Autoškola 2020, Moderní učebnice a testové otázky, Grada Publishing, a.s. 2020
Ing. Ondřej Weigel; Autoškola 2020, Pravidla, značky, testy, CPress v Brně 2020
Internetové zdroje:
www.wikimedia.org, www.geico.com, www.bezpecnecesty.cz
Úvod
zdroj: shutterstock.com
UPOZORNENIE !

Www stránka nie je určená na komerčné účely (napr. prezentovanie na učebni). Žiadna časť www stránky nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme, ani elektronickým či mechanickým spôsobom, ani formou fotokópie alebo iným spôsobom rozširovania, vrátane systémov na ukladanie a vyhľadávanie informácií bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa autorských práv. Za dodržanie všetkých relevantných zákonných predpisov na ochranu autorských práv zodpovedá používateľ.

Používaním tejto www stránky potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami pre používanie. Ak nesúhlasíte www stránku nepoužívajte.

Texty nachádzajúce sa na www stránke neprešli jazykovou úpravou
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2023 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah